"Don Giovanni"

"Don Giovanni"

Marty Sohl/Metropolitan Opera via Bloomberg

Peter Mattei as Don Giovanni and Luca Pisaroni as Leporello in the Mozart opera "Don Giovanni." The opera premiered on Oct. 29, 1787 in Prague to acclaim.