Fan Peiren

Career History

  • Non-Executive CHAIRMAN
  • Research Supervisor:MBA
Website: www.shoufu.com

Corporate Information

Address:
31 Xincheng Road
Binjiang District
Hangzhou City
China
Web url: www.shoufu.com

From The Web

Memberships

Board Memberships

Other Memberships

  • 10th NPC Zhejiang Committee
  • 11th NPC Zhejiang Committee

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web