Vladimir Putin

Vladimir Putin

Is this what happens if you threaten not to come to Sochi? Photograph by Alexei Druzhinin-Pool/RIA-Novosti/AP Photo