AEI- TRADING TO RESUME AT 12:30

AEI- TRADING TO RESUME AT 12:30 -0- Aug/07/2013 16:02 GMT