On the Move: Euronext, BP, Suez

Plus: Alitalia, Ferrovial, Ericsson and other European companies making headlines Monday