Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola Group's scientific foundations giving out grants worth 1,102,000 euros

  Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola Group's scientific foundations giving out
             grants worth 1,102,000 euros

OP-Pohjola Group's grant foundations engaged in scientific research have given
out a total of 1,102,000 euros in grants in 2014.

Founded in 1972, OP-Pohjola Group Research Foundation supports economic
research, especially that related to cooperative banking, and ranks among the
largest foundations in Finland supporting economic research.

The Kyösti Haataja Foundation, founded in 1951, supports research into
financial, social and judicial conditions among rural population, especially
among farmers.

Grants awarded by OP-Pohjola Group Research Foundation in 2014

OP-Pohjola Group Research Foundation has approved grants totalling 1,002,000
euros to the following researchers and projects:

Post doc grants
Totalling 260,000 euros

Malinen Tuomas The relationship between income inequality and credit cycles
Sihvonen Jukka Using bank option prices to assess financial sector conditions
Wang Peng   Dragon V.S. Viking: How do the same institutional investors
        invest in distinctive stock markets?
Ylhäinen Ilkka Tutkimuksia pk-yritysten rahoituksesta

Grants for full-time post-graduate studies
Totalling 456,000 euros

Ansala Laura     Maahanmuuttajien taloudellinen ja sosiaalinen
           integraatio Suomessa ja Ruotsissa.
Hannula Mika     Uncertainty, Anomalies, and Predictability in Bayesian
           Asset Pricing
Heikkilä Jussi    Aineettomat oikeudet ja innovaatiotoiminnan kannustimet
Juvonen Petteri    Työmarkkinainstituutioiden vaikutukset talouden
           sopeutumiseen
Lindblad Annika    Talousmuuttujien vaikutus finanssimarkkinoiden
           volatiliteettiin Euroopassa
Magnusson Roland   Mekanismeja rahoituksen ja investointien
           mobilisoimiseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan
Meriläinen Jari-Mikko Osuuskuntamuotoisten pankkien luottotappiovarausten ja
           lainoituksen syklisyys sekä stabiilisuus
           finanssikriisissä.
Nguyen Kim Lien    How do hedge fund managers use options to time market
           and select securities?
Nurminen Tuomas    Optimism and related biases in strategic and
           non-strategic decision making
Okat Deniz      Essays on banking
Paaso Mikael     The Role of Incentives in Analyst Forecasts
Rantala Ville     Essays on Peer Effects in Finance
Ravaska Terhi     Väitöskirjatutkimus aiheesta optimaalinen tuloverotus
           elinkaaren eri vaiheissa
Rinat Mukminov    Essays on Economics of Banking
Riukula Krista    Policy changes and child outcomes
Salmi Julia      Taloustieteen jatko-opintoja soveltavan
           mikrotalousteorian alalta
Soikkanen Annaliina  Old-age (un)employment and retirement decisions
Sääskilahti Jaakko  Small business lending in the aftermath of the financial
           crisis
Vokatá Petra     Gambling in Stock Markets

Grants for research groups
Totalling 234,000 euros

Järvenpää Marko  Strategisten merkitysten muodostuminen osana osuuspankin
         strategiaprosessia
Karjalainen Jukka Tilintarkastuksen pakollisuus vs. vapaaehtoisuus: vaikutus
         tilintarkastajan työn laatuun ja taloudelliset seuraukset
         yritykselle
Kasanen Eero   Riskinoton vaikutus pankkiosakkeiden hinnoitteluun.
Keloharju Matti  Financial Markets and Corporate Behavior
Rantapuska Elias Kokeellisen taloustieteen tutkimuslaboratorio
Zerni Mikko    How do public and private firms differ in the personal
         characteristics of their boards of directors and executives?

Personal grants
Totalling 52,000 euros

Chlass Nadine    Strategic Thinking in Dynamic Games
Hinkkanen Juha    Competition, Cooperation and the Innovativeness of
           Emerging Market Firms väitöskirjan viimeistely
Kirschenmann Karolin Powerful parents? The local impact of banks' global
           business models
Kosonen Tuomas    Harmaan talouden vaikutus yrityksiin ja post doc
           tutkimusvierailun pidentäminen MIT:ssa
Miihkinen Antti   Multifaceted aspects of corporate governance and the
           reporting of supplementary accounting information
Nieminen Mika    Essays on current account imbalances, tutkijavierailu
           Columbia Business Schoolissa
Saxell Tanja     Tutkimusvierailu Stanfordin yliopistoon

Grants awarded by Kyösti Haataja Foundation in 2014
The Board of the Kyösti Haataja Foundation granted a total of 100,000 euros
for the following researchers and projects:

Arovuori Kyösti   Effectiveness of the Common Agricultural Policy -
          empirical analysis
Borgström Suvi   Vihreän infrastruktuurin oikeus: kohti kestävää
          maankäyttöä ja luonnovarojen hyödyntämistä
Haltia Emmi     Etelä-Suomen metsien suojelun markkinattomien hyötyjen
          arvottaminen
Hokkila Kirsi    Arvot ja uusosuustoimintayrittäjyys-väitöskirja
Kuhmonen Irene   Maatalouden ympäristönsuojelun ja kilpailukyvyn
          yhteensopivuus viljelijöiden valinnoissa
Pahati Keyimu    Tourism, collaboration and rural development: from the
          Finnish countryside to rural China
Suomalainen Susanna Towards greener mining: Comparison of legal frameworks and
          policy instruments to improve resource efficiency in mine
          tailings' management

For more information:
OP-Pohjola Group Research Foundation and Kyösti Haataja Foundation
representative Maarit Lindström, tel. +358 (0)40531 8262,
maarit.lindstrom@op.fi

------------------------------------------------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf
of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for
the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire
HUG#1776909
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.