ANTWERP PORT IN COOPERATION PACT WITH MADRAS CHAMBER OF COMMERCE

     (The following press release from the Antwerp Port Authority, issued in 
Dutch, was received by e-mail. The sender verified the statement.) 
<BEGIN PERSBERICHT> 
Antwerpse haven versterkt samenwerking in India 
Chennai, 28 november 2013 - In aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid en 
vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke regeringen werd vanmiddag 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Kamer van Koophandel & 
Industrie van Madras (MCCI) en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA). 
Met deze overeenkomst versterken GHA-voorzitter dhr. Marc Van Peel en 
MCCI-voorzitter  dhr. T. Schivaraman de goede relaties tussen beide 
organisaties. 
Met dit nieuwe partnership ziet de Antwerpse haven haar bevoorrechte positie in 
de Indische maritieme wereld andermaal bevestigd. MCCI en GHA erkennen het 
wederzijds economisch belang en engageren zich om verder bestaande en nieuwe 
commerciële relaties uit te bouwen met het oog op versterking van beide 
regio's. Als oudste kamer van koophandel in Zuid-India is de MCCI een partner 
van grote waarde. Mede door samenwerkingsovereenkomsten als deze beoogt de 
Antwerpse haven Indische trafieken van en naar Antwerpen te stimuleren. 
Chennai (Madras) is een van de grootste steden van India en kent een bloeiende 
economische ontwikkeling door de aanwezigheid van informatica- en 
dienstenbedrijven. De stad wordt ook wel het "Detroit van India" genoemd door 
de aanwezigheid van de automobielindustrie. Dit in combinatie met de 
aanwezigheid van een goed uitgewerkt spoornet en een groeiende haven maken 
Chennai tot de belangrijkste toegangspoort tot Zuid-India. In 2012 was India 
goed voor een overslag van 4,3 miljoen ton cargo in de Antwerpse haven. 
De Antwerpse havengemeenschap is zich bewust van de groeimogelijkheden in India 
en investeert daarom nadrukkelijk in een nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven en de lokale autoriteiten. Zo beschikt het Havenbedrijf sinds 
2006 over een permanente vertegenwoordiger in Mumbai en werd in 2012 een 
strategische participatie genomen in Essar Ports. 
<EINDE PERSBERICHT> 
 www.portofantwerp.com<http://www.portofantwerp.com> 
Follow us on[socialicon_twitter]<http://www.twitter.com/annikdirkx> 
[socialicon_linkedin] <http://www.linkedin.com/company/port-of-antwerp>  
[socialicon_facebook] <http://www.facebook.com/portofantwerp> 
[emailfooter]<http://www.portofantwerp.com/everythingispossible> 
________________________________ 
Deze e-mail en alle gekoppelde bestanden zijn officiele documenten van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke 
informatie bevatten. Gelieve de afzender onmiddellijk via e-mail of telefonisch 
te verwittigen als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen en verwijder 
vervolgens de e-mail zonder deze te lezen, te reproduceren, te verspreiden of 
te ontsluiten naar derden. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is op geen 
enkele manier verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud 
van deze e-mail. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor directe of indirecte schade, verlies of ongemak veroorzaakt 
als gevolg van een onnauwkeurigheid of fout in deze e-mail. 
English Translation: This e-mail and all attached files are official documents 
of Antwerp Port Authority and may contain confidential or personal information. 
If you have received this e-mail in error, you are asked to inform the sender 
by e-mail or telephone immediately, and to remove it from your system without 
reading or reproducing it or passing it on to other parties. Antwerp Port 
Authority is in no way responsible for any errors or inaccuracies in the 
contents of this e-mail, nor can it be held liable for any direct or indirect 
loss, damage or inconvenience arising from any such errors or inaccuracies.
 
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.