SNS TO COMPENSATE PARTICIPATION CERTIFICATE HOLDERS (DUTCH)

     (The following press release from SNS Reaal NV was received by e-mail. The 
sender verified the statement.) 
Voorstel tot schadevergoeding voor voormalig houders SNS Participatie 
Certificaten serie 3 
Voormalig houders van Participatie Certificaten serie 3 hebben 
donderdag 11 juli per brief een voorstel tot schadevergoeding 
ontvangen van SNS Bank. Uit onderzoek van SNS Bank is gebleken dat 
klanten bij aankoop onvoldoende op de hoogte waren van de kenmerken en 
risico’s van het product. SNS Bank heeft klanten hiervoor haar excuses 
aangeboden. De schadevergoeding komt neer op de nominale waarde van de 
certificaten, plus de rente op staatsobligaties voor de periode dat zij 
participatiecertificaten in hun bezit hadden.In juni 2003 
heeft SNS Bank Participatie Certificaten serie 3 uitgegeven, tegen een 
nominale rente van 5,16 %. Deze certificaten konden in de jaren daarna 
ieder kwartaal worden verhandeld, bij voldoende aanbod. Vanaf tien jaar 
na uitgifte had SNS Bank de mogelijkheid deze certificaten af te lossen.
In februari van dit jaar zijn deze certificaten in handen gekomen van 
de Nederlandse staat. Hierdoor is aflossen na 10 jaar, zoals bij serie 1
en 2 niet mogelijk.Naar aanleiding van de onteigening van de 
certificaten loopt er een procedure bij de Ondernemingskamer over de 
hoogte van de schadeloosstelling door de Nederlandse staat. Los daarvan 
is SNS Bank een onderzoek gestart naar het mogelijk onjuist handelen bij
het aanbieden van de Participatie Certificaten in het verleden. Uit dit
onderzoek blijkt dat klanten bij de aankoop onvoldoende op de hoogte 
waren van de kenmerken en risico’s van het product. SNS Bank biedt 
klanten hiervoor haar excuses aan.SNS Bank heeft niet alleen 
naar haar rol gekeken, maar heeft ook gekeken naar de mogelijkheden voor
schadevergoeding. Op basis van het beperktere risico dat voor klanten 
van toepassing had moeten zijn, heeft de bank nu een voorstel tot 
schadevergoeding gedaan. Klanten hebben donderdag 11 juli een voorstel 
gekregen voor vergoeding van de nominale waarde van hun 
participatiecertificaten, plus de rente op staatsobligaties gedurende de
periode dat zij participatiecertificaten in hun bezit hadden. Een 
staatsobligatie (10-jaars) is een geschikt vergelijkingsproduct voor de 
participatiecertificaten. De staatsobligaties hebben een lager 
risicoprofiel en daarom ook een lagere rente. In het 
schadevergoedingsvoorstel wordt deze lagere rente verrekend met de door 
klanten ontvangen hogere rente op de participatiecertificaten.Tijdens
het onderzoek en over het voorstel tot schadevergoeding heeft SNS Bank 
overleg gehad met Stichting Compensatie SNS Participatie Certificaten en
de Stichting Obligatiehouders SNS. Zij steunen het voorstel voor 
schadevergoeding. Ook de Ombudsman Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
heeft naar het voorstel gekeken en sluit zich hierbij aan. Daarnaast is 
er met andere belanghebbenden contact geweest tijdens het onderzoek.
 
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.