Market Snapshot
  • U.S.
  • Europe
  • Asia
Ticker Volume Price Price Delta
DJIA 16,408.54 -16.31 -0.10%
S&P 500 1,864.85 2.54 0.14%
NASDAQ 4,095.52 9.29 0.23%
Ticker Volume Price Price Delta
STOXX 50 3,155.81 16.55 0.53%
FTSE 100 6,625.25 41.08 0.62%
DAX 9,409.71 91.89 0.99%
Ticker Volume Price Price Delta
NIKKEI 14,516.27 98.74 0.68%
TOPIX 1,173.37 6.78 0.58%
HANG SENG 22,760.24 64.23 0.28%

SNS TO COMPENSATE PARTICIPATION CERTIFICATE HOLDERS (DUTCH)


(The following press release from SNS Reaal NV was received by e-mail. The sender verified the statement.)

Voorstel tot schadevergoeding voor voormalig houders SNS Participatie Certificaten serie 3

Voormalig houders van Participatie Certificaten serie 3 hebben donderdag 11 juli per brief een voorstel tot schadevergoeding ontvangen van SNS Bank. Uit onderzoek van SNS Bank is gebleken dat klanten bij aankoop onvoldoende op de hoogte waren van de kenmerken en risico’s van het product. SNS Bank heeft klanten hiervoor haar excuses aangeboden. De schadevergoeding komt neer op de nominale waarde van de certificaten, plus de rente op staatsobligaties voor de periode dat zij participatiecertificaten in hun bezit hadden.In juni 2003 heeft SNS Bank Participatie Certificaten serie 3 uitgegeven, tegen een nominale rente van 5,16 %. Deze certificaten konden in de jaren daarna ieder kwartaal worden verhandeld, bij voldoende aanbod. Vanaf tien jaar na uitgifte had SNS Bank de mogelijkheid deze certificaten af te lossen. In februari van dit jaar zijn deze certificaten in handen gekomen van de Nederlandse staat. Hierdoor is aflossen na 10 jaar, zoals bij serie 1 en 2 niet mogelijk.Naar aanleiding van de onteigening van de certificaten loopt er een procedure bij de Ondernemingskamer over de hoogte van de schadeloosstelling door de Nederlandse staat. Los daarvan is SNS Bank een onderzoek gestart naar het mogelijk onjuist handelen bij het aanbieden van de Participatie Certificaten in het verleden. Uit dit onderzoek blijkt dat klanten bij de aankoop onvoldoende op de hoogte waren van de kenmerken en risico’s van het product. SNS Bank biedt klanten hiervoor haar excuses aan.SNS Bank heeft niet alleen naar haar rol gekeken, maar heeft ook gekeken naar de mogelijkheden voor schadevergoeding. Op basis van het beperktere risico dat voor klanten van toepassing had moeten zijn, heeft de bank nu een voorstel tot schadevergoeding gedaan. Klanten hebben donderdag 11 juli een voorstel gekregen voor vergoeding van de nominale waarde van hun participatiecertificaten, plus de rente op staatsobligaties gedurende de periode dat zij participatiecertificaten in hun bezit hadden. Een staatsobligatie (10-jaars) is een geschikt vergelijkingsproduct voor de participatiecertificaten. De staatsobligaties hebben een lager risicoprofiel en daarom ook een lagere rente. In het schadevergoedingsvoorstel wordt deze lagere rente verrekend met de door klanten ontvangen hogere rente op de participatiecertificaten.Tijdens het onderzoek en over het voorstel tot schadevergoeding heeft SNS Bank overleg gehad met Stichting Compensatie SNS Participatie Certificaten en de Stichting Obligatiehouders SNS. Zij steunen het voorstel voor schadevergoeding. Ook de Ombudsman Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft naar het voorstel gekeken en sluit zich hierbij aan. Daarnaast is er met andere belanghebbenden contact geweest tijdens het onderzoek.

Sponsored Links
Advertisement
Advertisements
Sponsored Links
Advertisement