SALE OF ROYAL PARK INVESTMENTS TO REDUCE BELGIAN DEFICIT (DUTCH)

   (The following press release from Belgian Finance Minister Koen Geens was 
received by e-mail. The sender verified the statement.) 
Onderwerp: Verkoop portefeuille Royal Park Investments vermindert 
overheidsschuld met 1 miljard Euro. 
De Regering heeft gisteren op voorstel van Minister van Financiën Koen Geens 
groen licht gegeven voor twee maatregelen die een einde stellen aan belangrijke 
hoofdstukken in de redding van Fortis Bank. 
Ten eerste werd ingestemd met de verkoop, door Royal Park Investments (RPI), 
van haar volledige portefeuille financiële producten aan Lone Star, een 
wereldwijd actieve private equity group samen met Crédit Suisse. De beslissing 
vormt het eindpunt van een proces dat RPI reeds in 2012 opstartte. Zij past 
optimaal in de doelstelling van de regering om de overheidsschuld onder 100% 
van het BBP te brengen.
Royal Park Investments is de vennootschap waarin de meest toxische activa van 
Fortis Bank werden ondergebracht naar aanleiding van de redding van de bank in 
november 2008. Naast de overheid via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM) hebben ook Ageas (ex Fortis Holding) en BNP 
Paribas daarin geïnvesteerd.
Mede door het succesvolle beheer van de portefeuille door het management van 
RPI is de waarde ervan dermate geëvolueerd dat hij vandaag verkocht kon worden 
voor € 6,7 Mld, wat, op basis van de cijfers van RPI voor het eerste kwartaal 
van 2013, leidt tot een netto actiefwaarde van ca. 2,3 Mld. Het aandeel van de 
overheid (FPIM) daarin beloopt iets meer dan € 1 Mld, zijnde € 260 Mln meer dan 
de initiële kapitaalinvestering die € 740 Mln beliep.
Deze verrichting dient vanuit meerdere oogpunten het financiële belang van de 
overheid :
 (1)   de uitkering van 1 Mld komt integraal in mindering van de 
overheidsschuld, en is goed voor een schuldreductie met meer dan 0.2% van het 
BBP.
 (2)   de Staat heeft zich voor 4,2 Mld garant gesteld voor de terugbetaling 
door RPI van haar leningen; deze waarborgen nemen een einde.
Daarnaast heeft de Regering ingestemd met de afkoop van de call-optie toegekend 
aan Ageas (het toenmalige Fortis Holding).
In het kader van de redding van Fortis werd 74,94% van de aandelen van Fortis 
Bank ingebracht in het maatschappelijke kapitaal van BNP Paribas. De overheid 
kreeg in ruil aandelen van BNP Paribas.
Aan Ageas werd destijds een optie toegekend op een pakket van aandelen van BNP 
Paribas waardoor Ageas zich een deel van de eventuele meerwaarde op die 
aandelen kan toe-eigenen. Gezien de huidige waardering en op aanbeveling van 
onafhankelijke financieel adviseurs heeft de Regering geoordeeld dat de 
overheid er mede baat bij heeft deze optie af te kopen. Zo verwerft FPIM de 
mogelijkheid om, wanneer zij dat, mede rekening houdend met het koersverloop 
van het aandeel, wenselijk acht, vrij haar aandelen in BNP Paribas te gelde te 
maken, zonder zich te moeten indekken tegen het risico van de uitoefening van 
de call. Vandaag bestaat geen intentie tot dergelijke tegeldemaking. 
De afkoop gebeurt aan een prijs van 144 Miljoen Euro, die ingevolge de 
beslissing van de Europese Commissie van mei 2009 toe moet komen aan de 
aandeelhouders van Ageas. 
Deze prijs weerspiegelt correct de waarde van de optie, rekening houdend met 
het koerspotentieel van het aandeel BNP Paribas. De verrichting heeft geen 
weerslag op het te financieren saldo van de overheid, noch op de schuld van de 
staat. Zij wordt immers gefinancierd met beschikbare liquiditeiten van de FPIM. 
 
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.