ING WON'T PAY JAN. 1, 2013 PENSION FUND PAYMENT RISE (DUTCH)

     (The following statement issued by ING Groep NV's Dutch pension fund 
payment rise was obtained from www.pensioenfondsing.nl) 
ING betaalt verhogingen pensioenen per 1 januari 2013 niet 
(01-03-2013) 
ING heeft besloten om geen middelen aan Pensioenfonds ING ter beschikking te 
stellen voor de verhogingen van de pensioenen van de gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden per 1 januari 2013. 
ING stelt geen middelen ter beschikking
ING heeft besloten om per 1 januari 2013 geen middelen aan Pensioenfonds ING 
ter beschikking te stellen voor de verhogingen van de pensioenen van de gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden die daarvoor in aanmerking komen. Het gaat 
in totaal om ongeveer 192 miljoen euro. 
Een bedrag van ongeveer 162 miljoen euro is nodig voor een verhoging met 1,98% 
van de pensioenen van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die in 
aanmerking komen voor voorwaardelijke verhogingen op basis van de prijsindex 
tot een maximum van 3 procent. Daarnaast is een bedrag van ongeveer 30 miljoen 
euro nodig voor een verhoging met 1,5% van de pensioenen van de gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden die in aanmerking komen voor voorwaardelijke 
verhogingen op basis van de collectieve structurele salarisverhogingen volgens 
de CAO ING Bank. 
Besluit ING nodig voor verhoging pensioenen 
In afwijking van de meeste pensioenfondsen in Nederland zijn de verhogingen van 
de pensioenen van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bij 
Pensioenfonds ING niet afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds. Bij 
Pensioenfonds ING financiert de werkgever de verhoging van deze pensioenen. 
Pensioenfonds ING kan de pensioenen van de gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden alleen verhogen als ING daarvoor de middelen ter 
beschikking stelt. Zo is dat in het verleden in de ING CAO’s afgesproken. ING 
heeft in het verleden aangegeven alleen in geval van zwaarwegende redenen niet 
over te zullen gaan tot financiering van de verhogingen. 
Reactie van het Bestuur
Het Bestuur is teleurgesteld over het besluit van ING om geen middelen ter 
beschikking te stellen voor de verhogingen van de pensioenen per 1 januari 
2013. Het Bestuur heeft de vakbonden en de Vereniging Senioren ING gevraagd 
welke stappen zij als vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden voornemens zijn te zetten en beraadt zich op nadere 
stappen. Zodra het Bestuur een besluit heeft genomen ontvangen de betreffende 
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden daarover bericht. 
Reactie van de Deelnemersraad
De Deelnemersraad van Pensioenfonds ING heeft ook gereageerd op het besluit van 
ING. U kunt hier de reactie van de Deelnemersraad lezen.
 
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.