DUTCH STATE SEEKS DAMAGES FROM KPN OVER TELECOM TENDER (DUTCH)

     (The following press release from the Dutch Ministry of the Interior was 
received by e-mail.) 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties start een
schadevergoedingsprocedure tegen KPN. Het ministerie stelt dat KPN de 
aanbesteding voor vaste telefonie, die tot gunning in 2010 had moeten leiden, 
heeft gehinderd door onrechtmatig handelen bij haar inschrijving. Hierdoor kon 
pas in 2012 definitief opdracht worden verleend, aan Tele2, voor een hoger 
bedrag dan de eerdere inschrijving van KPN. De staat heeft hierdoor 
aanzienlijke schade geleden. Pogingen om de schade in der minne te regelen 
tussen het ministerie en KPN hebben niet tot overeenstemming geleid.
 
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.