TENNET BUY OF E.ON UNIT RESULTS IN SYNERGIES OF EU400M (DUTCH)

     (The following press release issued by Tennet Holding BV was obtained from 
www.tennet.org) 
[cid:image005.jpg@01CDF241.BB5ECA40] 
Arnhem, maandag 14 januari 2013 
Overname Duitse Transpower door TenneT bespaart  honderden miljoenen voor 
Nederlandse consument 
Arnhem, 14 januari 2013 - De acquisitie door TenneT van het Duitse 
hoogspanningsnet van E.ON (Transpower) in 2010 brengt grote voordelen voor 
Nederlandse energieconsumenten. Bijna drie jaar na de overname realiseert 
TenneT synergievoordelen van in totaal circa 400 miljoen euro. 
'Naast het feit dat ook het Duitse gedeelte van onze activiteiten winstgevend 
is en het de Nederlandse Staat dus een goed rendement in de vorm van dividend 
oplevert, profiteren Nederlandse bedrijven en consumenten ook direct. Door het 
combineren en afstemmen van noodvermogen (EUR 21 miljoen) en de integratie van 
de Nederlandse en Duitse onbalansmarkt (EUR 10 miljoen op jaarbasis) komen we 
over 2012 op een totale kostenbesparing voor afnemers van stroom van 31 miljoen 
euro. Dit vertegenwoordigt een totale netto contante waarde van circa 400 
miljoen euro', zegt Mel Kroon, CEO van TenneT. 
Slimme inkoop noodvermogen 
TenneT is als beheerder van het hoogspanningsnet wettelijk verplicht om het 
uitvalrisico van stroomproductiecapaciteit in Nederland te dekken, zoals bij de 
uitval van een grote energiecentrale. TenneT combineert daartoe 350 MW 
noodvermogen voor Nederland met Duitsland. Voor 2012 is daarmee 21 miljoen euro 
bespaard ten gunste van de Nederlandse tariefbetaler. 
Integratie onbalansmarkt 
TenneT heeft sinds 1 februari 2012 het Nederlandse systeem gekoppeld met het 
Duitse International Grid Control Cooperation (IGCC) om systeemonbalans te 
integreren. Dit initiatief leidt tot een duidelijke efficiencyverbetering met 
een jaarlijkse besparing op onbalanskosten van 10 miljoen euro. Ook weer direct 
in het voordeel van consumenten en bedrijven. 
Met het IGCC wordt het verschil in consumptie en productie van elektriciteit 
(onbalans) tussen de verschillende netbeheerders van het hoogspanningsnet 
gecompenseerd. Dit gebeurt via een geautomatiseerd systeem dat een overschot 
van de ene netbeheerder uitwisselt tegen een tekort van een andere. Door deze 
simultane wederzijdse ondersteuning hoeven de netbeheerders op hun eigen 
markten minder gebruik te maken van regelenergie om momentane overschotten en 
tekorten op te vangen. Door integratie van het Nederlandse en het Duitse 
systeem hoeft TenneT in Nederland minder interventies uit te voeren om het 
systeem in balans te houden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
TenneT Media Relaties +31 (0) 26 373 2600 
E-mail: communicatie@tennet.eu<mailto:communicatie@tennet.eu> 
Jeroen Brouwers, Manager Media Relations 
TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. 
Met 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers 
in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs 
van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese
energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further. 
Communicatie 
communicatie@tennet.eu<mailto:communicatie@tennet.eu> 
Telefoon 026 373 26 00 
Indien u geen persberichten meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
communicatie@tennet.eu<mailto:communicatie@tennet.eu?subject=Afmelden%20persberi
cht%20TenneT> 
[cid:image006.jpg@01CDF241.BB5ECA40] 
********************************************************************************
**** 
All information contained in this message is confidential and privileged to us 
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee 
without our prior written consent.
If you receive this information unintentionally, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed 
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability 
whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly  
or indirectly from the recipient's reliance on this information. 
********************************************************************************
****
 
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.